Smart TV Itel G4357 (FHD/43-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G4357 (FHD/43-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G4357 (FHD/43-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G4357 (FHD/43-inch) - Chính hãng
Kích thước: 43 inch
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Smart TV Itel G4357 (FHD/43-inch) - Chính hãng

Thương hiệu Itel SKU: 230903155
Kích thước: 43 inch
43 inch
avtSrc