Smart TV Itel G3257 (HD/32-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G3257 (HD/32-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G3257 (HD/32-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G3257 (HD/32-inch) - Chính hãng
Kích thước: 32 inch
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Smart TV Itel G3257 (HD/32-inch) - Chính hãng

Thương hiệu Itel SKU: 230903154
Kích thước: 32 inch
32 inch
avtSrc