Samsung Galaxy Watch 5 44 mm BT (R910) (Xanh, 44mm)
Samsung Galaxy Watch 5 44 mm BT (R910) (Xanh, 44mm)
Samsung Galaxy Watch 5 44 mm BT (R910) (Xanh, 44mm)
Samsung Galaxy Watch 5 44 mm BT (R910) (Xanh, 44mm)
Samsung Galaxy Watch 5 44 mm BT (R910) (Xanh, 44mm)
Samsung Galaxy Watch 5 44 mm BT (R910) (Xanh, 44mm)
Samsung Galaxy Watch 5 44 mm BT (R910) (Xanh, 44mm)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Samsung Galaxy Watch 5 44 mm BT (R910) (Xanh, 44mm)

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 230603777
Case Size: 44mm
44mm
Band color: Xanh
XanhĐen
avtSrc