Dây cấp nước 25 mét Karcher với đường kính 19 mm
Dây cấp nước 25 mét Karcher với đường kính 19 mm
Dây cấp nước 25 mét Karcher với đường kính 19 mm
Dây cấp nước 25 mét Karcher với đường kính 19 mm
Dây cấp nước 25 mét Karcher với đường kính 19 mm
Dây cấp nước 25 mét Karcher với đường kính 19 mm
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Dây cấp nước 25 mét Karcher với đường kính 19 mm

Thương hiệu Karcher SKU: 240201032
avtSrc