Bộ dây cấp nước 10 mét Karcher gồm ống nước PrimoFlex® 10 mét, 1 chui cổ dê cho đầu vòi không có ren, 2 chui khớp nối
Bộ dây cấp nước 10 mét Karcher gồm ống nước PrimoFlex® 10 mét, 1 chui cổ dê cho đầu vòi không có ren, 2 chui khớp nối
Bộ dây cấp nước 10 mét Karcher gồm ống nước PrimoFlex® 10 mét, 1 chui cổ dê cho đầu vòi không có ren, 2 chui khớp nối
Bộ dây cấp nước 10 mét Karcher gồm ống nước PrimoFlex® 10 mét, 1 chui cổ dê cho đầu vòi không có ren, 2 chui khớp nối
Bộ dây cấp nước 10 mét Karcher gồm ống nước PrimoFlex® 10 mét, 1 chui cổ dê cho đầu vòi không có ren, 2 chui khớp nối
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ dây cấp nước 10 mét Karcher gồm ống nước PrimoFlex® 10 mét, 1 chui cổ dê cho đầu vòi không có ren, 2 chui khớp nối

Thương hiệu Karcher SKU: 240201006
avtSrc