Guồng ống Karcher CR 7.220, guồng ống cuộn tự động
Guồng ống Karcher CR 7.220, guồng ống cuộn tự động
Guồng ống Karcher CR 7.220, guồng ống cuộn tự động
Guồng ống Karcher CR 7.220, guồng ống cuộn tự động
Guồng ống Karcher CR 7.220, guồng ống cuộn tự động
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Guồng ống Karcher CR 7.220, guồng ống cuộn tự động

Thương hiệu Karcher SKU: 240201026
avtSrc