Dây dẫn nước Karcher Performance Plus 1/2" - 20 mét - phi 13-15mm
Dây dẫn nước Karcher Performance Plus 1/2" - 20 mét - phi 13-15mm
Dây dẫn nước Karcher Performance Plus 1/2" - 20 mét - phi 13-15mm
Dây dẫn nước Karcher Performance Plus 1/2" - 20 mét - phi 13-15mm
Dây dẫn nước Karcher Performance Plus 1/2" - 20 mét - phi 13-15mm
Dây dẫn nước Karcher Performance Plus 1/2" - 20 mét - phi 13-15mm
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Dây dẫn nước Karcher Performance Plus 1/2" - 20 mét - phi 13-15mm

Thương hiệu Karcher SKU: 240201049
avtSrc