Nước lau kính chuyên dụng Karcher dung tích 500ml, dùng cho máy lau kính WV 6 Plus Karcher, loại bỏ tốt các vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải
Nước lau kính chuyên dụng Karcher dung tích 500ml, dùng cho máy lau kính WV 6 Plus Karcher, loại bỏ tốt các vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải
Nước lau kính chuyên dụng Karcher dung tích 500ml, dùng cho máy lau kính WV 6 Plus Karcher, loại bỏ tốt các vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải
Nước lau kính chuyên dụng Karcher dung tích 500ml, dùng cho máy lau kính WV 6 Plus Karcher, loại bỏ tốt các vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Nước lau kính chuyên dụng Karcher dung tích 500ml, dùng cho máy lau kính WV 6 Plus Karcher, loại bỏ tốt các vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải

Thương hiệu Karcher SKU: 240201004
avtSrc