Nồi áp xuất Tianxi C32-20 lít.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C32-20 lít.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C32-20 lít.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C32-20 lít_2.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C32-20 lít_3.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C32-20 lít_2.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C32-20 lít_1.jpg

Liên hệ đặt hàng
Nồi áp xuất Tianxi C32-20 lít

Thương hiệu Tianxi SKU: 200301397
1.559.000₫
fb-chatfb-chat