Nồi áp xuất Tianxi C28 - 18 lít_2.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C28 - 18 lít_2.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C28 - 18 lít.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C28 - 18 lít.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C28 - 18 lít_2.jpg
Nồi áp xuất Tianxi C28 - 18 lít_1.png
c28.jpg

Liên hệ đặt hàng
Nồi áp xuất Tianxi C28 - 18 lít

Thương hiệu Tianxi SKU: 200301398
1.299.000₫
fb-chatfb-chat