Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 50 lít_2.jpg
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 50 lít_2.jpg
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 50 lít.jpg
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 50 lít_1.jpg

Liên hệ đặt hàng
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 50 lít

Thương hiệu Tianxi SKU: 200301395
5.069.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat