Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 45 lít_1.jpg
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 45 lít_1.jpg
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 45 lít_2.png
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 45 lít.jpg
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 45 lít_2.png
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 45 lít_1.jpg

Liên hệ đặt hàng
Nồi áp suất công nghiệp Tianxi C44- 45 lít

Thương hiệu Tianxi SKU: 200301394
4.679.000₫
avtSrc
fb-chatfb-chat