Máy rửa chén độc lập 15 Bộ Châu Âu HAFELE HDW-F60E - 538.21.200
Máy rửa chén độc lập 15 Bộ Châu Âu HAFELE HDW-F60E - 538.21.200
Máy rửa chén độc lập 15 Bộ Châu Âu HAFELE HDW-F60E - 538.21.200
Máy rửa chén độc lập 15 Bộ Châu Âu HAFELE HDW-F60E - 538.21.200
Máy rửa chén độc lập 15 Bộ Châu Âu HAFELE HDW-F60E - 538.21.200
Máy rửa chén độc lập 15 Bộ Châu Âu HAFELE HDW-F60E - 538.21.200
Máy rửa chén độc lập 15 Bộ Châu Âu HAFELE HDW-F60E - 538.21.200
Xem thông tin chi tiết

Máy rửa chén độc lập 15 Bộ Châu Âu HAFELE HDW-F60E - 538.21.200

Thương hiệu Hafele SKU: 230703198
avtSrc