Máy rửa chén độc lập 15 bộ châu Âu Hafele HDW F60C - 533.23.200
Máy rửa chén độc lập 15 bộ châu Âu Hafele HDW F60C - 533.23.200
Máy rửa chén độc lập 15 bộ châu Âu Hafele HDW F60C - 533.23.200
Máy rửa chén độc lập 15 bộ châu Âu Hafele HDW F60C - 533.23.200
Máy rửa chén độc lập 15 bộ châu Âu Hafele HDW F60C - 533.23.200
Máy rửa chén độc lập 15 bộ châu Âu Hafele HDW F60C - 533.23.200
Xem thông tin chi tiết

Máy rửa chén độc lập 15 bộ châu Âu Hafele HDW F60C - 533.23.200

Thương hiệu Hafele SKU: 230703196
avtSrc