Máy rửa chén độc lập 14 bộ châu Âu Hafele HDW-F60EB - 538.21.310
Máy rửa chén độc lập 14 bộ châu Âu Hafele HDW-F60EB - 538.21.310
Máy rửa chén độc lập 14 bộ châu Âu Hafele HDW-F60EB - 538.21.310
Máy rửa chén độc lập 14 bộ châu Âu Hafele HDW-F60EB - 538.21.310
Máy rửa chén độc lập 14 bộ châu Âu Hafele HDW-F60EB - 538.21.310
Máy rửa chén độc lập 14 bộ châu Âu Hafele HDW-F60EB - 538.21.310
Xem thông tin chi tiết

Máy rửa chén độc lập 14 bộ châu Âu Hafele HDW-F60EB - 538.21.310

Thương hiệu Hafele SKU: 230703195
avtSrc