Máy rửa chén độc lập 12 Bộ Châu Âu HDW-F60G Hafele - 535.29.590
Máy rửa chén độc lập 12 Bộ Châu Âu HDW-F60G Hafele - 535.29.590
Máy rửa chén độc lập 12 Bộ Châu Âu HDW-F60G Hafele - 535.29.590
Máy rửa chén độc lập 12 Bộ Châu Âu HDW-F60G Hafele - 535.29.590
Máy rửa chén độc lập 12 Bộ Châu Âu HDW-F60G Hafele - 535.29.590
Xem thông tin chi tiết

Máy rửa chén độc lập 12 Bộ Châu Âu HDW-F60G Hafele - 535.29.590

Thương hiệu Hafele SKU: 230703197
avtSrc