- Công suất lạnh : 2.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKB60XVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240400702
Công suất (HP): 2.5 HP
2.5 HP2 HP1.5 HP1 HP
avtSrc