MCSA01698142_G6457_BHN14090_1144377_def (1) - Copy.jpg
MCSA01698142_G6457_BHN14090_1144377_def (1) - Copy.jpg
MCSA01749549_BO_T_14_Move_BHN14090_picture_KF3_top_ENG_090516_def.jpg
MCSA01749342_BO_T_14_Move_BHN09070_picture_KF5_high_airflow_system_ENG_060516_def.jpg
MCSA01749341_BO_T_14_Move_BHN09070_picture_KF4_filtration_ENG_060516_def.jpg
MCSA01749550_BO_T_14_Move_BHN14090_picture_nKF_car_ENG_090516_def.jpg
MCSA01749553_BO_T_14_Move_BHN14090_picture_nKF_settee_ENG_090516_def.jpg

Liên hệ đặt hàng
Máy hút bụi cầm tay Bosch HMH.BHN14090

Thương hiệu Bosch SKU: 200500558
1.450.000₫
-33.8%
fb-chatfb-chat