Mạnh Tử

Thương hiệuFahasaSKU: 211600
Chỉ còn 0 sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc, thời kỳ nở rộ các nhà tư tưởng lớn với các trường phái như Pháp gia, Du thuyết, Nho gia, Mặc gia… (thời kỳ bách gia tranh minh). Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử với chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng con người sinh ra đã là thiện rồi nhân chi sơ bản tính thiện, tư tưởng này đối lập với thuyết tính ác của Tuân Tử rằng nhân chi sơ bản tính ác. Ông cho rằng “kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị”. Học thuyết của ông gói gọi trong các chữ “Nghĩa”, “Trí”, “Lễ”, “Tín”.

Mục lục

  • Thời đại
  • Đời sống: hoạt động chính trị
  • Dạy học và viết sách
  • Muốn thành một á thánh: nối nghiệp Khổng Tử
  • Tư tưởng chính trị
  • Tư tưởng kinh tế và xã hội
  • Tính thiện
  • Tồn tâm dưỡng tính luyện khí
  • Tư cách và tài năng Mạnh tử.
Thông số kỹ thuật
Thông tin kích thước
Đơn vị tính
fb-chatfb-chat