Khớp nối ống dẫn nước Premium Universal Karcher với chất liệu nhôm không ăn mòn
Khớp nối ống dẫn nước Premium Universal Karcher với chất liệu nhôm không ăn mòn
Khớp nối ống dẫn nước Premium Universal Karcher với chất liệu nhôm không ăn mòn
Khớp nối ống dẫn nước Premium Universal Karcher với chất liệu nhôm không ăn mòn
Khớp nối ống dẫn nước Premium Universal Karcher với chất liệu nhôm không ăn mòn
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Khớp nối ống dẫn nước Premium Universal Karcher với chất liệu nhôm không ăn mòn

Thương hiệu Karcher SKU: 240201037
avtSrc