+1

Hàng sắp về
Hoạt Động Trải Nghiệm 1 - Sách Giáo Viên (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Thương hiệu Fahasa SKU: 302171
68.000 ₫
Mô tả sản phẩm

Hoạt động trải nghiệm 1 (sách giáo viên) là cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tư tưởng xuyên suốt trong sách giáo khoa cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách thể hiện qua thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Hoạt động trải nghiệm 1 (sách giáo viên) được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018, đồng thời có tích hợp một số nội dung về những sự kiện lịch sử và một số yêu cầu trong Chương trình Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của Hội đồng Đội Trung ương.

Hoạt động trải nghiệm 1 (sách giáo viên) giới thiệu và hướng dẫn các thầy, cô tổ chức hoạt động trải nghiệm ở lớp 1. Nội dung sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung

Phần thứ hai: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cụ thể Trên cơ sở những hướng dẫn này, Tổng phụ trách Đội, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và đối tượng học sinh.

Hi vọng cuốn sách này là tài liệu hữu ích, giúp quý thầy, cô tổ chức các hoạt động trải nghiệm hiệu quả, thiết thực. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Kính mong quý thầy, cô góp ý để sách được cập nhật và không ngừng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả Hoạt động trải nghiệm 1.

Thông tin chi tiết
Thông tin sản phẩm
fb-chatfb-chat