Google Tivi Xiaomi 4K 55 inch 55A Pro - Chính hãng
Google Tivi Xiaomi 4K 55 inch 55A Pro - Chính hãng
Google Tivi Xiaomi 4K 55 inch 55A Pro - Chính hãng
Google Tivi Xiaomi 4K 55 inch 55A Pro - Chính hãng
Kích thước: 55 inch
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Google Tivi Xiaomi 4K 55 inch 55A Pro - Chính hãng

Thương hiệu XIAOMI SKU: 230903113
Kích thước: 55 inch
43 inch32 inch55 inch65 inch
avtSrc