Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN

Thương hiệu LG SKU: 240201201
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc