Đầu phun tưới vườn Karcher OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220
Đầu phun tưới vườn Karcher OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220
Đầu phun tưới vườn Karcher OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220
Đầu phun tưới vườn Karcher OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220
Đầu phun tưới vườn Karcher OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220
Đầu phun tưới vườn Karcher OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Đầu phun tưới vườn Karcher OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220

Thương hiệu Karcher SKU: 240201036
avtSrc