Đầu phun tưới cây Karcher với 2 chế độ tưới (tưới tia và tưới xòe chữ V)
Đầu phun tưới cây Karcher với 2 chế độ tưới (tưới tia và tưới xòe chữ V)
Đầu phun tưới cây Karcher với 2 chế độ tưới (tưới tia và tưới xòe chữ V)
Đầu phun tưới cây Karcher với 2 chế độ tưới (tưới tia và tưới xòe chữ V)
Đầu phun tưới cây Karcher với 2 chế độ tưới (tưới tia và tưới xòe chữ V)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Đầu phun tưới cây Karcher với 2 chế độ tưới (tưới tia và tưới xòe chữ V)

Thương hiệu Karcher SKU: 240201047
avtSrc