Cuộn dây cấp nước 15m HR 25 KARCHER (Nhập khẩu Ý), bộ ru lô cuộn ống nước tặng bộ 4 khớp nối ống nước, công nghệ lõi thép chống xoắn, guồng ống Karcher
Cuộn dây cấp nước 15m HR 25 KARCHER (Nhập khẩu Ý), bộ ru lô cuộn ống nước tặng bộ 4 khớp nối ống nước, công nghệ lõi thép chống xoắn, guồng ống Karcher
Cuộn dây cấp nước 15m HR 25 KARCHER (Nhập khẩu Ý), bộ ru lô cuộn ống nước tặng bộ 4 khớp nối ống nước, công nghệ lõi thép chống xoắn, guồng ống Karcher
Cuộn dây cấp nước 15m HR 25 KARCHER (Nhập khẩu Ý), bộ ru lô cuộn ống nước tặng bộ 4 khớp nối ống nước, công nghệ lõi thép chống xoắn, guồng ống Karcher
Cuộn dây cấp nước 15m HR 25 KARCHER (Nhập khẩu Ý), bộ ru lô cuộn ống nước tặng bộ 4 khớp nối ống nước, công nghệ lõi thép chống xoắn, guồng ống Karcher
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Cuộn dây cấp nước 15m HR 25 KARCHER (Nhập khẩu Ý), bộ ru lô cuộn ống nước tặng bộ 4 khớp nối ống nước, công nghệ lõi thép chống xoắn, guồng ống Karcher

Thương hiệu Karcher SKU: 240201005
avtSrc