Cơ chế đăng tải thông tin

Quy định chung:

  1.  Không đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán, hạn chế bán nhưng không xuất trình được giấy cấp phép bán hàng từ Cơ quan chức năng trên VnShop theo quy định đã ban hành
  2. Không đăng tin có nội dung không lành mạnh, liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  3. Không đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của các cá nhân (trừ khi được sự đồng ý từ từng người một)
  4. Không đăng tin bài nhằm xúc phạm cá nhân/ tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của người bán/ thương hiệu khác.
  5. Không được đăng các thông tin/bài viết mang tính quảng cáo hoặc đường dẫn quảng cáo vào trong tin đăng của người khác; hoặc hướng người dùng đến giao dịch tại các website mua bán khác ngoài VnShop
fb-chatfb-chat