Vòi xịt tưới cây KARCHER, Bộ 4 khớp nối vòi xịt rửa xe dùng khớp nối ống nước 1/2 inch tiêu chuẩn Chức năng khóa trên tay cầm đầu phun chỉnh tia 2 mức- Karcher chính hãng
Vòi xịt tưới cây KARCHER, Bộ 4 khớp nối vòi xịt rửa xe dùng khớp nối ống nước 1/2 inch tiêu chuẩn Chức năng khóa trên tay cầm đầu phun chỉnh tia 2 mức- Karcher chính hãng
Vòi xịt tưới cây KARCHER, Bộ 4 khớp nối vòi xịt rửa xe dùng khớp nối ống nước 1/2 inch tiêu chuẩn Chức năng khóa trên tay cầm đầu phun chỉnh tia 2 mức- Karcher chính hãng
Vòi xịt tưới cây KARCHER, Bộ 4 khớp nối vòi xịt rửa xe dùng khớp nối ống nước 1/2 inch tiêu chuẩn Chức năng khóa trên tay cầm đầu phun chỉnh tia 2 mức- Karcher chính hãng
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Vòi xịt tưới cây KARCHER, Bộ 4 khớp nối vòi xịt rửa xe dùng khớp nối ống nước 1/2 inch tiêu chuẩn Chức năng khóa trên tay cầm đầu phun chỉnh tia 2 mức- Karcher chính hãng

Thương hiệu Karcher SKU: 240201015
avtSrc