Bộ vòi phun Micro Karcher (5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm & đầu phun và 5 gai cố định dây)
Bộ vòi phun Micro Karcher (5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm & đầu phun và 5 gai cố định dây)
Bộ vòi phun Micro Karcher (5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm & đầu phun và 5 gai cố định dây)
Bộ vòi phun Micro Karcher (5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm & đầu phun và 5 gai cố định dây)
Bộ vòi phun Micro Karcher (5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm & đầu phun và 5 gai cố định dây)
Bộ vòi phun Micro Karcher (5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm & đầu phun và 5 gai cố định dây)
Bộ vòi phun Micro Karcher (5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm & đầu phun và 5 gai cố định dây)
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ vòi phun Micro Karcher (5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm & đầu phun và 5 gai cố định dây)

Thương hiệu Karcher SKU: 240201042
avtSrc