Ấm đun siêu tốc Elmich KEE 8456AW - Vàng kem
Ấm đun siêu tốc Elmich KEE 8456AW - Vàng kem
Ấm đun siêu tốc Elmich KEE 8456AW - Vàng kem
Ấm đun siêu tốc Elmich KEE 8456AW - Vàng kem
Xem thông tin chi tiết

Ấm đun siêu tốc Elmich KEE 8456AW - Vàng kem

Thương hiệu Elmich SKU: 240503596
Màu sắc: Vàng Kem
Xanh cốmXanh ngọcVàng Kem
avtSrc